Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

PROMOCJA PRODUKTÓW WYTWARZANYCH PRZEZ GRUPĘ PRODUCENTÓW (świeży sok marchwiowy Cymes z Pojezierza Wałeckiego, świeży sok marchwiowo-selerowy Cymes z Pojezierza Wałeckiego, świeży sok jabłkowy Cymes z Pojezierza Wałeckiego, jabłko) ORAZ UPOWSZECHNIENIE WIEDZY O TYCH PRODUKTACH I SYSTEMACH JAKOŚCI, W RAMACH KTÓRYCH TE PRODUKTY ZOSTAŁY WYTWORZONE (system Jakość Tradycja oraz system rolnictwa ekologicznego) realizowanego w ramach poddziałania 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  1. Zapytanie ofertowe Victoria Cymes- kompleksowe wykonanie kampanii reklamowej 10_09_2020
  2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
  3.  Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
  4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
  5. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
  6. Wyniki postępowania ofertowego- kompleksowe wykonanie kampanii reklamowej
    1. Informacja o wyniku postępowania