Projekty unijne

Data publikacji:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

PROMOCJA PRODUKTÓW WYTWARZANYCH PRZEZ GRUPĘ PRODUCENTÓW (świeży sok marchwiowy Cymes z Pojezierza Wałeckiego, świeży sok marchwiowo-selerowy Cymes z Pojezierza Wałeckiego, świeży sok jabłkowy Cymes z Pojezierza Wałeckiego, jabłko) ORAZ UPOWSZECHNIENIE WIEDZY O TYCH PRODUKTACH I SYSTEMACH JAKOŚCI, W RAMACH KTÓRYCH TE PRODUKTY ZOSTAŁY WYTWORZONE (system Jakość Tradycja oraz system rolnictwa ekologicznego) realizowanego w ramach poddziałania 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  1. Zapytanie ofertowe Victoria Cymes- kompleksowe wykonanie kampanii reklamowej 10_09_2020
  2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
  3.  Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
  4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
  5. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
Data publikacji:

Umieszczenie na stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl zapytania ofertowego pod numerem 89/19/07/2017

W ramach projektu pt. POGŁĘBIENIE WIEDZY I ŚWIADOMOŚCI KONSUMENTÓW, ZWIĘKSZENIE ROZPOZNAWALNOŚCI I POPRAWA WIZERUNKU PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH JAK OWOCE JABŁONI DOMOWEJ ORAZ PRODUKTÓW WYTWARZANYCH METODAMI TRADYCYJNYMI JAK ŚWIEŻY SOK MARCHWIOWO-SELEROWY CYMES Z POJEZIERZA WAŁECKIEGO, ŚWIEŻY SOK MARCHWIOWY CYMES Z POJEZIERZA WAŁECKIEGO, JAK RÓWNIEŻ PROMOCJA SYSTEMU JAKOŚCI PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH ORAZ SYSTEMU „JAKOŚĆ TRADYCJA” realizowanego w ramach poddziałania 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Data publikacji:

Europejski Fundusz Rolny Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Pogłębienie wiedzy i świadomości konsumentów, zwiększenie rozpoznawalności i poprawę
wizerunku produktów ekologicznych jak owoce jabłoni domowej oraz produkty wytwarzane metodami tradycyjnymi jak świeży sok marchwiowo-selerowy Cymes z Pojezierza Wałeckiego, świeży sok marchwiowy Cymes z pojezierza Wałeckiego, jak również promocję systemu jakości produktów ekologicznych oraz systemu „Jakość Tradycja” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.