Europejski Fundusz Rolny Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Pogłębienie wiedzy i świadomości konsumentów, zwiększenie rozpoznawalności i poprawę
wizerunku produktów ekologicznych jak owoce jabłoni domowej oraz produkty wytwarzane metodami tradycyjnymi jak świeży sok marchwiowo-selerowy Cymes z Pojezierza Wałeckiego, świeży sok marchwiowy Cymes z pojezierza Wałeckiego, jak również promocję systemu jakości produktów ekologicznych oraz systemu „Jakość Tradycja” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.